Categories
Uncategorized

Macam- macam hukum Tajwid

Hukum Nun Mati/ Tanwin– belajar tajwid al- quran

Nun mati ataupun tanwin(ـًـٍـٌ/نْ) bila berjumpa dengan huruf- huruf hijaiyyah, hukum bacaannya terdapat 5 berbagai, ialah:

 • Izahar serta Huruf Izhar
 • Idghom serta Huruf Idghom
 • Iqlab serta Huruf Iqlab
 • Ikhfa serta Huruf Ikhfa
 • Ghunnah Pada Teks Ikhfa

Dengan uraian bagaikan berikut:

 1. Izhar(إظهار) serta huruf Izhar
  Izhar maksudnya jelas ataupun cerah. Apabila terdapat nun mati ataupun tanwin(ـًـٍـٌ/نْ) berjumpa dengan salah satu huruf halqi(احخعغه), hingga dibacanya jelas/ cerah.
 2. Idgham(إدغام) serta huruf Idgham
  Idgham Bighunnah( dilebur dengan diiringi dengung)
  Ialah memasukkan/ meleburkan huruf nun mati ataupun tanwin(ـًـٍـٌ/نْ) kedalam huruf sesudahnya dengan diiringi( ber) dengung, bila berjumpa dengan salah satu huruf yang 4, ialah:نموي
  Idgham Bilaghunnah( dilebur tanpa dengung)
  Ialah memasukkan/ meleburkan huruf nun mati ataupun tanwin(ـًـٍـٌ/نْ) kedalam huruf sesudahnya tanpa diiringi dengung, bila berjumpa dengan huruf lam ataupun ra(ر،ل)
 3. Iqlab(إقلاب) serta huruf Iqlab
  Iqlab maksudnya mengubah ataupun mengubah. Apabila terdapat nun mati ataupun tanwin(ـًـٍـٌ/نْ) berjumpa dengan huruf ba(ب), hingga metode membacanya dengan menyuarakan/ merubah bunyiنْ jadi suara mim(مْ), dengan merapatkan 2 bibir dan mendengung.
 4. Ikhfa(إخفاء) serta huruf Ikhfa
  Ikhfa maksudnya menyembunyikan ataupun tidak jelas. Apabila terdapat nun mati ataupun tanwin(ـًـٍـٌ/نْ) berjumpa dengan salah satu huruf ikhfa yang 15,
  ta(ت), tha’(ث), jim(ج), dal(د), dzal(ذ), zai(ز), sin(س), syin(ش), sod(ص), dhod(ض), tho(ط), zho(ظ), fa’(ف), qof(ق), serta kaf(ك)

Bila merunut secara bahasa, Ikhfa’ mempunyai makna samar. Samar dalam perihal ini merupakan samar dalam mengucapkan teks antara Izhar serta Idghom. Terdapat pula yang berkata samar dalam perihal suara Nun Mati yang terdapat pada teks terpaut.

Meski demikian, secara kesimpulan senantiasa sama, ialah samar.
Dalam penafsiran hukum tajwid, Ikhfa’ merupakan satu hukum yang disematkan pada teks nun mati ataupun tanwin kala berjumpa dengan salah satu di antara 15 huruf hijaiyah.

Huruf- huruf ini yang nanti jadi topik bahasan dalam postingan ini. Tercantum contoh serta gimana metode membacanya.
Ikhfa’ sendiri tidak cuma jadi hukum yang terdapat pada bahasan Nun Mati serta Tanwin. Ikhfa’ pula terdapat pada bagian ulasan Mim Mati, tetapi nama Ikhfa’- nya diberi bonus Syafawi.

Bonus tersebut merupakan ciri yang menampilkan kalau Ikhfa’ yang diartikan merupakan Ikhfa’ dalam ulasan Mim Mati, bukan Nun Mati serta Tanwin

Suara Ghunnah pada Teks Ikhfa
Ikhfa’ merupakan membunyikan samar- samar antara Idzhar serta Idghom. Secara posisi teks, Ikhfa’ terdapat di tengah- tengah. Sebab teks Ikhfa’ ini mempunyai idghom yang samar, hingga suara ghunnah yang dibawa Idghom pula mencuat di mari.

Iya, Ikhfa’ mempunyai ghunnah yang samar- samar.
Kemudian berapa panjang ghunnah pada Ikhfa’? Ghunnah pada teks Ikhfa’ ini mempunyai panjang 2 harakat.
Sehingga butuh cermat benar orang yang membaca Al- Quran mencermati perihal ini baik- baik. Karena tidak tidak sering, orang yang membunyikan teks Ikhfa’ tanpa mencermati panjang dengungnya.
Apalagi banyak yang metode membacanya semacam tanpa dengung serta langsung lanjut begitu saja.
Hingga dibacanya samar- samar, antara jelas serta tidak( antara izhar serta idgham) dengan mendengung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *