Categories
Uncategorized

Metode Baca hukum nun mati serta tanwin

Metode Baca hukum nun mati serta tanwin

  1. Izhar ialah Menghasilkan huruf dari mahrajnya tanpa berdengung
  2. Idgham ma’ angkatan laut(AL) Ghunnah ialah Memasukkan huruf awal pada huruf yang kedua seolah- olah jadi satu huruf yang di tasydid yang diiringi dengan berdengung
  3. Idgham bilaa Ghunnah ialah Idgham tanpa berdengung( sama semacam yang Idgham ma’ angkatan laut(AL) Ghunnah tetapi dengan metode tanpa berdengung)
  4. Iqlab ialah Mengubah tanwin serta nun mati dengan mim
  5. Ikhfa’ ialah menyembunyikan teks antara idhar serta idgham tanpa tasydid serta berdengung. ataupun singkatnya dibaca dengung

contoh nunmati serta tanwin Contoh Izhar

Kala tanwin ataupun nun mati berjumpa salah satu huruf halaq yang jumlahnya terdapat 6( hamzah, ha’, ha’, kha’,‘ ain, serta ghain/ء,ھ,ح,خ,ع,غ), hingga harus dibaca idhar.
Contoh:
1.كُلٌّاٰمَنَ–يَنْئَوْنَ Idhar nun mati berjumpa dengan hamzah(ء)
2.قَوْمٍهَـادٍ–اَنْهَـارٌ–”– Tanwin serta nun mati berjumpa dengan ha’(ھ)
3.جَنَّةٍعَالِيَةٍ–مِنْعِلْمٍ–”– Tanwin serta nun mati berjumpa dengan‘ ain(ع)
4.عَزِيْزٌغَفُوْرٌ–مِنْعِلْمٍ–”– Tanwin serta nun mati berjumpa dengan ghain(غ)
5.حَمِيْمٌحَمِيْمًا–وَانْحَرْ–”– Tanwin serta nun mati berjumpa dengan ha’(ح)
6.نِدَاءًخَفِيًّا–مِنْخَيْرٍ–”– Tanwin serta nun mati berjumpa dengan kha’(خ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *